Privacybeleid

Privacybeleid

https://www.laveta.eu/

Over ons privacybeleid

laveta geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend uitsluitend die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de verbonden ontsloten dienstverlening van laveta. De ingangsdatum voor de uitvoering van deze voorwaarden is 15/10/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de uitvoering van alle uitvoeringsversies. Dit privacybeleid uitgebreide gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met met wie en onder derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op de wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons uitgevoerde persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacy-privacyverantwoordelijke.

Over de gegevensverwerking

U kunt deze laten, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbare stelt, worden met deze gedeeld gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een geverifieerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Web hosting

myshopify.com

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkte persoonsgegevens namen ons en gebruikt uw gegevens voor eigen krachtig. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

E-mail en mailinglijsten

lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer van de diensten van lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com. Deze partij heeft passende en toekomstige maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw technische en onze gegevens mogelijk te voorkomen. lbweb.lbmedia.nlmyshopify.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer ontdekt.

Betalingsverwerkers

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en eerdere maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle bovenstaande gegevens met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de betalingsverplichtingen van derden. Klarna bewaart uw gegevens niet dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Shopify-betalingen

VOORBEELD: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. [AANBIEDER] heeft passende technische en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] zich het recht voor uw gegevens gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde gegevens met derden te delen. [AANBIEDER] deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle bovenstaande gegevens met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van [AANBIEDER]'s dienstverlening met zij derden. [AANBIEDER] bewaart uw gegevens dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Lees de beoordelingen

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u verzoeken om een ​​recensie achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur zich het recht voor het leveren van de dienstverlening in te schakelen, hiervoor hebben aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle

bovenstaande gegevens met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening WebwinkelKeur in schakelt.

Trustpilot

VOORBEELD: Wij verzamelen reviews via het platform van [AANBIEDER]. Als u een recensie achterlaat via [AANBIEDER] dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. [AANBIEDER] deelt deze gegevens met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. [AANBIE] publiceert uw naam en woonplaats op de eigen website. In sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact met u opnemen om een ​​toelichting te geven. In het geval dat wij u verzoeken om een ​​recensie achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. [AANBIEDER] heeft passende technische en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] zich het recht voor ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hebben wij aan gegeven. Alle bovenstaande gegevens met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling plaatst, laat het ons weten. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en statusgegevens met PostNL delen. PostNL heeft deze gegevens alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling plaatst, laat het ons weten. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat we uw naam, adres en toestandgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook op deze goederen ter beschikking.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt gegevens alleen ten behoeve van deze uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat GLS van nemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Chrono, Correos, S EUR, TNT, UPS, DACHSER, Correos International, Palletbezorging, DHL Freight, Postdienst

VOORBEELD: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van [AANBIEDER] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [AANBIEDER] delen. [AANBIEDER] gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat [AANBIEDER] onderaannemers in schakelt, stelt [AANBIEDER] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Efactuurdirect

Voor onze verwerking van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administreren van verkoopfacturen. Voor onze verwerking van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Efactuurdirect is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens onderzoeken. Efactuurdirect gebruikt persoonsgegevens niet voor andere dan hierboven beschreven.

extern verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan uw op verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor toestemming. Uw gegevens met derden gedeeld, anders dan aan boekhoudkundige en overige gegevens worden niet aan verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed van de grond van de overeenkomst

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In alle gevallen kan worden uitgevoerd. In een geval zijn wij uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij houden uw gegevens open voor uw cliënt. Wijzen over ons niet langer van onze diensten gebruik wensen te maken. Als u dit vergeet ons op te zoeken. Oprest van duurzame gegevensbestanden occasions we facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In bijzondere sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en effecten van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres van bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte documenten, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en wij van gegevens ontvangen u in de machine binnen onze systemen indeling. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een overzicht van de verwerkers die deze onder zich hebben, onder van de categorie omvattende wij deze gegevens hebben opgeslagen

Rectificatierecht

U heeft het recht om de gegevens wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en laten in werking treden. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt in opdrachten van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle voorzuiverheid kunnen wij in een ijverige situatie niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden en niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en anderen rechten

U heeft in tegen gevallen het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van laveta. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens verwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en/of transacties van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft het recht om niet aan feitelijke uitvoering van profilering te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet ope wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van wetgeving en inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan ​​de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de werking waarop wij rieten verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

laveta

 

27 9743hk Groningen Nederland

T (068) 315-0656

E info@laveta.nl

KvK-nummer: 82461163
BTW-identificatienummer: NL003687840B03

lana ismail